Varje bok är en magisk expedition. Trevlig resa!

Fantasin har en förmåga att på några minuter ta med oss till platser långt, långt bort – och till platser som inte existerar någon annanstans än just i fantasin. När vi läser en riktigt bra bok är det lätt att försvinna in i dess värld. Hos resebyrån Oscarianska Compagniet för magiska expeditioner finns något annat än det vanliga bokutbudet.

Varje år på Bokmässan i Göteborg dyker Oscarianska Compagniet upp i Fantastikgränden. I montern hittar du böcker och författare från Catoblepas förlag och Annorlunda förlag. De båda förlagen har liknande syn på fantastik och bokutgivning och har samarbetat kring Bokmässan i flera år.

Vi ses väl på Bokmässan 2024?


Producerad med WooCommerce och WordPress av cinna.se